วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รวบรวม ดาวน์โหลด ebook ชุดที่ 2


ebook 1 - การกราบเบญจรงคประดิษฐ์/


ebook 2 - การแยกตัวประกอบ/


ebook 3 - ตัดเย็บกระโปรงเอวรูดยางยืด/


ebook 4 - ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)/


ebook 5 - สัตว์บก/


ebook 6 - นิทานพื้นบ้านชาวม้ง - เฮ่อซะลิงป่า/


ebook 7 - การอ่านสะกดคำและแจกลูกคำที่ประสมสระอา/


ebook 8 - ผลไม้/


ebook 9 - อวัยวะภายนอก/


ebook 10 - สูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel/


ebook 11 - ท่องอวกาศ/


ebook 12 - Animals/


ebook 13 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/


ebook 14 - เครื่องดนตรีสากล/


ebook 15 - การสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรม Microsoft Excel/


ebook 16 - การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum/


ebook 17 - สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์/


ebook 18 - ศิลปะบนผืนผ้าของเผ่าเย้า/


ebook 19 - ฮาร์ดแวร์/


ebook 20 - ความรู้ทั่วไป ภาษา HTML/


ebook 21 - มาตรา แม่กบ/


ebook 22 - My House/


ebook 23 - มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ/


ebook 24 - คอมพิวเตอร์น่ารู้/


ebook 25 - พระศาสดาในศาสนาสากลของโลก/


ebook 26 - การใช้ PROPER NOUN/


ebook 27 - การสะท้อน/


ebook 28 - FUNNY STORY TELLING/


ebook 29 - การเคลื่อนที่แบบโพรแจกไทล์/


ebook 30 - การบวก ลบ ทศนิยม/


ebook 31 - Past Simple tense/


ebook 32 - ปริซึม (Prism)/


ebook 33 - Animals (หน่วยย่อย การใช้ in on under)/


ebook 34 - โครงสร้างระบบย่อยอาหาร/


ebook 35 - เซต/


ebook 36 - ตัวสะกดมาตราแม่กน/


ebook 37 - คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ (Things)/


ebook 38 - The Elphabet ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z/


ebook 39 - เรียนรู้สำนวนไทย/


ebook 40 - เรียนรู้เศรษฐศาสตร์/


ebook 41 - ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์/


ebook 42 - ANIMALS/


ebook 43 - จากขยะกระดาษสู่งานประดิษฐ์/


ebook 44 - มาตราแม่ กก/


ebook 45 - พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสี/


ebook 46 - ฟ้อนหริภุญไชย/


ebook 47 - กิจกรรมบูรณาการเบญจมรรค/


ebook 48 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2003/


ebook 49 - ฮาร์ดแวร์/


ebook 50 - ระบบเครือข่ายแลน (LAN)/


ebook 51 - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน/


ebook 52 - รู้จักคำนำไปใช้/


ebook 53 - ประวัติการลีลาศในประเทศไทย/


ebook 54 - อุปกรณ์วาดภาพใน Flash 8/


ebook 55 - รยางค์ล่างของมนุษย์/


ebook 56 - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/


ebook 57 - ลำดับเลขคณิต/


ebook 58 - โวหารภาพพจน์/


ebook 59 - Hobby/


ebook 60 - ชื่อเรียกและการทำงานของปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น